Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Column Upt Hiddema

Pootaardappel actualiteiten, voorjaar 2015
Ten eerste wil ik graag benoemen dat we bezig zijn, als LTO Pootaardappelen, met een veranderde aanpak aangaande opsporing Chitwoodi. We hebben gezamenlijk PVM (Pootgoed Versterkings Maatregelen) opgericht, mee aan tafel zitten de landelijke werkgroep Chitwoodi, NAK, NAO, WUR en NVWA. Elke partij zet zich positief in en gezamenlijk willen we het beste eruit halen. Mocht het onverhoopt niet lukken, dan gaan we elkaar niet afvallen naar buiten, het is het proberen meer dan waard. Het huidige beleid in de aangewezen gebieden gaat veranderen, alleen weten we nog niet precies op welke manier. We zijn aan het onderzoeken welke bemonsteringsmethode vooraf aan de teelt ingezet dient te worden, die minimaal gelijk is aan het onderzoek na de oogst van de PCR-toets op knollen gevolgd door de visuele beoordeling. Inzet is, dat we vooraf aan de pootaardappelteelt willen weten waar we aan toe zijn. Met name binnen de cirkels, maar ook in de nabijheid daarvan. Het is een hele klus, want NVWA moet het wel het stempel "Brussel-proof" hebben. Voor de teelt van 2016 willen we het plan van aanpak klaar hebben. Het is vrijwillig voor telers binnen en ook buiten de cirkels om mee te doen. Er zit ook een voorlichtingsprogramma bij, hoe het beste op deze gevoelige gronden een bouwplan samengesteld kan worden. De populatie cysten moet naar een laag niveau. Indien men aantoonbaar volgens de voorgestelde regels werkt, dan kunnen bepaalde verlichte controles bereikt worden. Dit alles onder het mom van, voorkomen is beter dan genezen.
Ten tweede, de areaal gegevens van de NAK zijn bekend gemaakt. Weer meer hectares pootaardappelen geeft weer, dat er vertrouwen in deze teelt is. Of komt het misschien mede doordat alternatieve aardappelteelten niet aan de financiële verwachtingen voldoen? Pootgoedteelt is een vak apart, je doet het niet zo maar eventjes. Qua kennis, maar ook qua investeringen vraagt het veel van de ondernemer. Zolang er redelijk tot goede AM vrije grond beschikbaar is, kan de teelt zich handhaven c.q. uitbreiden. De minder goede kwaliteit gronden worden na goede jaren vaker gehuurd, echter de tijd heeft geleerd, dat de deksel op een gegeven moment op de neus valt. Veertigduizend hectare is een gegeven en daarbij kan ik constateren, dat de kwaliteit er niet minder op wordt, gezien de verhoging van areaal in de klasse S en SE.
Ten derde, het ontbreken van vorst in de winter heeft zichtbaar gevolgen. De aardappelen staan volop in de volggewassen. Dit vraagt veel precisiewerk, indien het gewas het toelaat, meestal in de rij tussen de planten met de hand en tussen de rijen machinale bestrijding met Roundup. Je ziet ook zelfs na het tweede jaar in volggewassen aardappelopslag, dit zal vast en zeker gepaard gaan met cysten vermeerdering. Volgens mij kan dit zo niet langer doorgaan, want het vervolg zal toch besmette grond opleveren. Er zijn volgens mij rooiers (geweest) met een kneusinrichting erop, maar als de aardappelen al door de rooimat vallen, is dat te laat. In de maïsteelt is een kneuzer die na de oogst de overgebleven stoppel in stukjes kan snijden. Misschien zou een dergelijke machine na de oogst ingezet kunnen worden om de bovenlaag van de grond inclusief aardappelen te bewerken? Voor machinebouwers ligt hier een nuttige opdracht met waarschijnlijk garantie voor afname.
Ten vierde wens ik u een goed boerenjaar!
Upt Hiddema, LTO Pootaardappelen