Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Innovatieve pootaardappeltelers

Uitnodiging voor:
- 3 november ‘s-middags
- 20 november ‘s-avonds

Wie had er in 2000 gedacht dat we allemaal draadloos zouden bellen, app’en, internetten en tv kijken? Wie dacht toen dat er behoefte was aan een iPad? Wie denkt er vandaag dat we over 5 jaar allemaal met een Google bril rondlopen en berichten met vingers in de lucht schrijven?

Innovaties gaan sneller dan we denken. Door gebruik te maken van de juiste innovaties kunnen we meer presteren in kortere tijd en tegen lagere kosten. Maar welke innovatieve oplossingen hebben we binnen de pootaardappelteelt nodig om ons doel te bereiken? Wat is ons doel eigenlijk? Welk product maken we in de toekomst?
We denken er niet elke dag over na en dat hoeft ook niet, maar zo nu en dan moet dat wel. Je kunt wel altijd blijven doen wat je altijd al deed, maar is jouw omgeving ook zo stabiel? Voor je het weet maak je een product waar geen vraag meer naar is. Of je mist de kans om op een andere manier je geld te verdienen. Waar liggen je kansen en bedreigingen en daarmee de uitdagingen om jouw doel te bereiken?
Is de pootaardappel vervangbaar? En zo ja, wat betekent dat voor de ontwikkeling van het bedrijf? Wat is de waarde van de grond als productiefactor in de toekomst; wordt deze nog belangrijker of ondergeschikt en wat betekent dat voor mijn bedrijf?
Kortom: weet jij op welke wijze je over 10 jaar je geld verdient?
Je komt ooit met een aanpassing, verandering c.q. een innovatief idee als mogelijke oplossing voor een probleem dat je in de praktijk tegenkomt. Soms door kleine zaken te veranderen in een werkproces, soms door over de huidige beperkingen heen te stappen. De term ‘boerenslimheid’ is er niet voor niets.
Groot of klein, een goed idee is altijd welkom. Jij als de Nederlandse pootgoedteler loopt voor op jouw Europese collega’s. Dat is gedeeltelijk de kracht; steeds blijven nadenken hoe we zaken kunnen verbeteren. We zullen onze concurrenten voor moeten blijven om een goede boterham te kunnen blijven verdienen.
Graag nodigen we jou uit om met ons mee te denken over innovatieve oplossingen in de pootgoedteelt voor problemen of uitdagingen die je tegenkomt in het proces om je doel te bereiken. Het maakt niet uit of jouw idee groot of klein is, alle ideeën zijn meer dan welkom. Waarbij wij jullie uitdagen te denken buiten de bestaande mogelijkheden en beperkingen.

Het programma

  1. Ontvangst met koffie
  2. Welkom
  3. Korte prikkelende inleiding door Thijs Simons, innovatiemakelaar TKI Uitgangsmaterialen, die zonder koppeling aan een kennisinstelling de taak heeft om innovatie te stimuleren en te begeleiden voor bedrijven die actief zijn in uitgangsmateriaal.
  4. Actieve sessie met u als ondernemer om de geschetste problematiek te willen aanpakken

Tijdens de bijeenkomst worden de mogelijke oplossingen c.q. innovatieve ideeën geïnventariseerd en geprioriteerd om hier eventueel een onderzoeksvraag of ontwikkelpad aan het idee te koppelen.
Datum en opgave
Meedenken kan op maandagmiddag 3 november om 13.30 uur of op donderdagavond 20 november om 19.30 uur bij Op den Akker, Havenweg 14 te Nagele.
Om een beeld te krijgen van het aantal deelnemers willen wij jou vragen om jezelf op te geven als je wilt deelnemen aan één van de bijeenkomsten. Gezien de vorm van de bijeenkomst willen we het aantal deelnemers maximaliseren tot 25 personen. Als je wilt deelnemen, stuur dan een email naar hvreman@projectenltonoord.nl onder vermelding van de gewenste datum.
Het beloven zeer interessante bijeenkomsten te worden, waarbij innovatieve ideeën de kans krijgen om nader uitgewerkt te worden.
Deze uitnodiging mag breed onder de aandacht van andere pootaardappeltelers worden gebracht.