Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Pootaardappelacademie Zuid-West legt proeven aan op Rusthoeve

Op proefboerderij Rusthoeve worden momenteel voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van
proeven in pootaardappelen. Er zal een proef worden aangelegd met verschillende bladmeststoffen van Agro-Vital, N-XT Fertilizer, Timac Agro en Mol Agrocom welke worden gezien als producten die leiden tot een hogere opbrengst door betere knolzetting, maatsorting en een hoger knolaantal.

Verder wordt er een proef aangelegd om het effect van verschillen in grondsoort en teeltmaatregelen op de pootgoedbedrijven te onderzoeken in relatie tot opkomst en knolaantal van zowel poot- als consumptieaardappelen. Onderzocht wordt of deze verschillen ontstaan door nutriënten in de knol, verschillen in bewaring of andere factoren. Deze proef zal worden uitgevoerd in Fontane, Innovator en Lady Rosetta.