Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Volop actie bij Pootaardappelacademie Groningen

Binnen de Pootaardappelacademie Groningen zijn vijf expertisegroepen actief: fytosanitair, bodem en bemesting, pootgoedbehandeling, uitgangsmateriaal (teelt) en kostprijs- & grondstrategie. Elke groep had in de afgelopen periode bijeenkomsten. Binnen fytosanitair sprak men over Erwinia in samenhang met een onderzoek vanuit de Nederlandse Aardappel organisatie (NAO): 'Demonstratieproject en flankerend onderzoek Erwinia' dat onlangs startte. Er is binnen de groep deelnemers al veel kennis aanwezig, maar de deelnemers wachten met spanning de uitkomsten van het onderzoek af. Ook is gesproken over het toepassen van loof voor biobased energy. De groep bodem en bemesting stond stil bij het toepassen van vloeibare bemesting. Wat zijn de voor- en nadelen van vloeibare bemesting en welke machines heb je daarvoor nodig? De volgende keer besteedt de groep aandacht aan de bodem. Door de zachte winter is de kleigrond in Groningen onvoldoende verweerd. Binnen de groep wordt nu gezocht naar mogelijkheden voor structuurverbetering. De groep pootgoedbehandeling besteedt aandacht aan de koelmiddelen. Bepaalde middelen worden op korte termijn verboden. De groep zoekt naar goede alternatieven. Zoals een van de deelnemers treffend verwoorde: “Een aardappel zit langer in de koeling dan onder de grond, dus goede bewaring is essentieel”. De groep grondstrategie besteedt aandacht aan grondverbetering op pachtgrond: “kan het uit om bijvoorbeeld drainage aan te laten leggen op grond die niet van jezelf is?”. Een specialist van Accon AVM heeft een voorbeeldberekening gemaakt. Binnen de groep uitgangsmateriaal heeft een teler zijn ervaringen met fertigatie en irrigatie in miniknollen gedeeld. De groep denkt dat er meer onderzoek hierover nodig is. Vooral over het praktisch toepassen. De groep legt nu praktijkproeven aan rond dit onderwerp.