Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over de Pootaardappelacademie

De pootaardappelteelt stelt steeds hogere eisen aan kwaliteit en management. Pootgoedtelers weten door intensief met elkaar kennis uit te wisselen actief in te spelen op veranderende omstandigheden en optredende knelpunten. Een aantal ondernemers heeft daarom opnieuw het initiatief genomen om te komen tot een Pootaardappelacademie. Van 2009 tot 2011 bestond de Pootaardappelacademie ook al in Friesland en Groningen. De Pootaardappelacademie is een initiatief van LTO Noord en de handelshuizen en wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord, DLV Plant en partners uit het bedrijfsleven.
In de Pootaardappelacademie ontmoeten pootgoedtelers elkaar, medewerkers van handelshuizen, toeleveranciers, financiële instellingen en andere betrokkenen uit de pootgoedsector. Er wordt samengewerkt in bijeenkomsten volgens het principe “boeren leren van boeren”. Het programma is vraaggestuurd. Vanuit de deelnemers worden thema’s aangedragen die centraal staan in de bijeenkomsten.
 
Wat biedt de Pootaardappelacademie?
Deelnemers aan de Pootaardappelacademie volgen themabijeenkomsten (30 deelnemers), expertisebijeenkomsten (12 deelnemers) en minimaal één praktijkmiddag. Verder worden ze op de hoogte gehouden van activiteiten in de Pootaardappelacademie in andere provincies op de website en via nieuwsbrieven. 
 
Wijzigingen in de Pootaardappelacademie in Friesland en Groningen
Margreet Jongema is sinds enkele weken de nieuwe projectleider van de PAA's in Friesland en Groningen.