Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Pootaardappelacademie Noord Holland

Excursie naar 'doorwaai'schuur van Adri en Gerard Goudsblom
 

Op dinsdagavond 7 juli is er een bijeenkomst van de pootaardappelacademie op het bedrijf van Adri Goudsblom in Sint Maarten. Adri heeft sinds vorig jaar een ''doorwaai''schuur. Uiteraard nemen we ook een kijkje bij de aardappelen.
Start bijeenkomst om 19.30 uur.
Fa. Goudsblom, Breelandsweg 9 Sint Maarten
 
Achtergrondinformatie
De firma Goudsblom heeft vorig jaar een bewaarplaats laten bouwen met een goothoogte van 8m. Hierin gaan zij aardappelkisten zonder geforceerde beluchting opslaan. De gangbare methode is dat drukwandventilatoren de benodigde circulatie en verversing verzorgen, waarbij elektrische energie nodig is. Bovendien vergt dat de nodige investeringen, maar dan kun je als akkerbouwer wel het droog- en bewaarproces volledig controleren.
Adri Goudsblom “Wij zitten dicht bij zee, hier waait het veel. We laten de natuur haar werk doen. De kisten staan overdekt. Via grote deuren aan weerszijden kan het doortochten, maar wel gecontroleerd dankzij de bewaarcomputer.” Broer Gerard vervolgt: “Bij ons stonden de kisten altijd al op de wind op het erf, maar dat is niet gecontroleerd. In Groningen staat een schuur volgens dit principe, maar die is niet optimaal door een beperkt aantal deuren. Bij ons kunnen beiden kanten volledig open en ik verwacht hier dan ook veel van.”
 
Eerder nieuws
 
Een doorstart van de chitwoodi groep en de opstart van de pootaardappelacademie.
In Noord Holland zijn al twee jaar pootaardappeltelers actief in de zogenaamde “Erwinia” groep en de ”Chitwoodi” groep.  Uit een inventarisatie bleek dat de Erwinia groep een nieuwe impuls nodig had. Eerst is daarbij gekeken of  binnen het onderwerp Erwinia voldoende aanknopingspunten waren voor een doorstart. Dit bleken er  onvoldoende te zijn.  Besloten is in overleg te stoppen met het onderwerp Erwinia. Op 27 maart 2013 zijn vervolgens de telers uit de Erwinia groep maar ook nieuwe telers bijeen geroepen om eventuele alternatieven te inventariseren.
 
Pootaardappelacademie
Op 27 maart bleek dat er een grote kennishonger bestaat. Uit de inventarisatie kwamen veel onderwerpen naar voren waar vragen over zijn maar ook vele ideeën om nieuwe innovaties te onderzoeken en toe te passen.  Onderwerpen en ideeën die variëren van automatisch lezen tot druppelirrigatie, van miniknollen tot proefrooien en van grondbewerking tot verhoging van rendement.  Het geeft wel aan hoeveel behoefte er is om ervaringen te delen, en kennis te geven en te nemen. Men heeft dan ook besloten om een doorstart te maken als groep maar dan onder de vlag van de pootaardappel academie. Om concrete stappen te kunnen maken, heeft de groep ervoor gekozen om zich de volgende bijeenkomsten te verdiepen in bemesting. Hierbij zal met name gekeken worden naar de manier van bemesten, het tijdstip, in welk stadium van het gewas, de invloed op het ras, het onderwatergewicht en tal, de plaats specifieke rijenbemesting, het gebruik van sporenelementen, de invloed van de bodem, fosfaathoeveelheden en druppel irrigatie/ fertigatie.
Aan de hand van eigen ervaringen zal in de volgende bijeenkomst de koers worden bepaald en taken worden verdeeld voor een vervolg. De begeleiding van deze groep zal gebeuren door Paul Hooijman van DLV plant.
 
Chitwoodi groep
De bestaande Chitwoodi groep gaat verder met de vragen die er nu nog leven op het gebied van Chitwoodi en nog niet beantwoord zijn. De groep gaat dit voorjaar naar een ander gebied kijken hoe men daar de Chitwoodi problemen aanpakt. Het bezoek zal worden gecombineerd met een bezoek aan een laboratorium. 
Het kennisniveau van de telers is inmiddels enorm toegenomen in de loop van de expertise bijeenkomsten die gedurende de afgelopen twee seizoenen hebben plaatsgevonden. De deelnemers zijn veel beter in staat het risico van chitwoodi in te schatten  bij het huren of kopen van het land. Daarnaast is men beter in staat  een goede rotatie toe te passen om chitwoodi problemen te voorkomen. Ook is het probleem chitwoodi beter bespreekbaar gemaakt door de open manier van discussiëren in de groep.