Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Ruim 200 pootaardappeltelers aanwezig op Landelijke pootaardappeldag

De inleidingen tijdens de landelijke pootaardappeldag op 18 februari jl in Emmeloord zijn hier te vinden.
 

Haast maken met chitwoodi-bemonstering

Pootgoedtelers kunnen zich nog tot vrijdag 13 november aanmelden voor PVM-grondbemonstering bij NAK Agro op de aanwezigheid van M.chitwoodi en M.fallax.
Deze bemonstering kan de basis zijn voor vrijstelling van partijonderzoek bij aardappelpootgoed in het najaar van 2016 op besmettingen van beide aaltjessoorten.
De stichting Pootgoedverbeteringsmaatregelen (PVM) roept pootgoedtelers in zowel aangewezen gebieden voor M.chitwoodi en M.fallax als daarbuiten op om aan de bemonstering mee te doen.

Twee thema's voor expertisegroep financiën van Pootaardappelacademie Flevoland

De groep financiën houdt zich het komende seizoen bezig met twee thema’s: uitbetalen per stuk en samenwerken.

Expertisegroep Bemesting legt proeven in Flevoland aan

In de groep Bemesting worden er proeven en demo’s aangelegd met verschillende manieren van bemesting. Vooral calcium staat in de belangstelling. Dit omdat vorig jaar met calcium behandelde een mooiere schil en iets minder schurft hadden. Ook fosfaat krijgt dit jaar de aandacht. Hierbij speelt de vraag; ‘Wat zijn de mogelijkheden om fosfaat zo efficiënt mogelijk bij de plant te brengen ?’. Hierbij worden verschillende producten en methoden met elkaar vergeleken.
 

Volop actie bij Pootaardappelacademie Groningen

Binnen de Pootaardappelacademie Groningen zijn vijf expertisegroepen actief: fytosanitair, bodem en bemesting, pootgoedbehandeling, uitgangsmateriaal (teelt) en kostprijs- & grondstrategie. Elke groep had in de afgelopen periode bijeenkomsten. Binnen fytosanitair sprak men over Erwinia in samenhang met een onderzoek vanuit de Nederlandse Aardappel organisatie (NAO): 'Demonstratieproject en flankerend onderzoek Erwinia' dat onlangs startte. Er is binnen de groep deelnemers al veel kennis aanwezig, maar de deelnemers wachten met spanning de uitkomsten van het onderzoek af.

Pootaardappelacademie Zuid-West legt proeven aan op Rusthoeve

Op proefboerderij Rusthoeve worden momenteel voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van
proeven in pootaardappelen. Er zal een proef worden aangelegd met verschillende bladmeststoffen van Agro-Vital, N-XT Fertilizer, Timac Agro en Mol Agrocom welke worden gezien als producten die leiden tot een hogere opbrengst door betere knolzetting, maatsorting en een hoger knolaantal.

Interessante gezamenlijke bijeenkomst Pootaardappelacademie en KAP

Op donderdagavond 13 augustus jl. was er op het akkerbouwbedrijf van Durk en Elise Bierma in het Friese Waaxens een gezamenlijke bijeenkomst voor de deelnemers aan de pootaardappelacademie in Friesland, Flevoland en de deelnemers aan het project Kruislings Aardappels Poten (KAP).

Expertisegroep ‘Tal en bemesting’ van PAA Flevoland bezocht teler en proeven

De expertisegroep ‘Tal en bemesting’ van de Pootaardappelacademie Flevoland hield op 2 juli een bijeenkomst op het bedrijf van Jan Dirk Tonkes. Deze pootaardappelteler heeft twee bedrijven in Flevoland. De groep bezocht het bedrijf in de Noordoostpolder. De deelnemers konden het bedrijf bekijken en hadden daarbij speciale aandacht voor twee proeven die de jonge teler voor zichzelf heeft aangelegd. Op een perceel gebruikt Tonkes het middel Transformer dat moet zorgen voor een betere waterverdeling over de grond.

Expertisegroep ‘Tal en diversen’ van PAA Flevoland bezocht twee telers

Maar liefst twee bedrijfsbezoeken op een avond. Dat stond de expertisegroep ‘Tal en diversen’ op 2 juli te wachten. Het bedrijf van teler Chris Overgoor in Rutten was het eerste aan de beurt. Hij heeft net een nieuwe loods en sorteerinstallatie laten bouwen. Op zijn bedrijf is ook een proef aangelegd waarin wordt onderzocht meer planten in de rug, maar breder uit elkaar geplant, uiteindelijk tot meer knollen leidt.

Pagina's