Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Interessante bijeenkomst voor de academie in Zuid-West Nederland

In maart was de pootaardappelacademie te gast bij de familie Gabriëls-Veraart te Steenbergen.
Zij hebben geïnvesteerd in een “smart grader”, een optische sorteermachine van Miedema. Mevrouw Gabriëls heeft kort de geschiedenis van het bedrijf toegelicht en de aanleiding tot deze
investering.De firma’s Kriesels en Miedema waren beiden aanwezig om een toelichting te geven op de machine en de ontwikkeling daarvan. Ook is de heer Kole van de Zeeuwse aan het woord geweest om een toelichting te geven op verzekeringen en risico’s op het agrarische bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan brandrisico’s. De ondernemer kan door het goed inschatten van risico’s een groot
aantal problemen en gevaarlijke situaties voorkomen. Het samen met een deskundige partner inschatten van deze gevaren voorkomt vaak een hoop ellende en brengt voor zowel ondernemer als verzekeraar voordelen. De Zeeuwse is hoofdsponsor van de pootaardappelacademie.
Na de toelichtingen was er voldoende gelegenheid om de sorteermachine in bedrijf te zien.