Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Interessante gezamenlijke bijeenkomst Pootaardappelacademie en KAP

Op donderdagavond 13 augustus jl. was er op het akkerbouwbedrijf van Durk en Elise Bierma in het Friese Waaxens een gezamenlijke bijeenkomst voor de deelnemers aan de pootaardappelacademie in Friesland, Flevoland en de deelnemers aan het project Kruislings Aardappels Poten (KAP).

Aan de hand van verschillende presentaties werden ervaringen uitgewisseld met betrekking tot deze bijzondere teeltwijze. Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de pagina themabijeenkomsten van de Pootaardappelacademie Friesland (zie links in het menu).
Ook werd de proef bekeken (onderstaande foto: rechts Durk Bierma, midden Harm Steenhuis van HZPC en links op de foto een deel van de aanwezige telers en andere geïnteresseerden)